Die Psalmboek uit die Septuagint vertaal

‘n Vertaling van die Psalms uit die Griekse vertaling van die Septuagint word nou beskibaar gestel. Die Kerklike teks is deurgaans gebruik (die tekstradisie het verskeie wissellesings). Die Griekse vertaling van die Psalms is gewoonlik, indien nie altyd nie, deur die skrywers van die Nuwe Testament gebruik wanneer hulle uit die Psalmboek wou aanhaal, en dit het die Psalmboek van die Kerk geword. Dit verskil nogal soms heelwat van die Hebreeuse tekstradisie wat in die Afrikaanse vertalings neerslag gevind het. Plek-plek is die betekenis van sekere verse heel onduidelik en uiters raaiselagtig, maar die oorgrote meerderheid Psalms is heel toeganklik. Die vertaling is ‘n voorlopige poging en hopelik kan dit nog verbeter word.

Kanon van Bekering

Onder Kanon-gebede is daar nou twee Kanons, een algemene kanon van Bekering, en een vir presbiters bedoel voor die viering van die Goddelike Liturgie.  Indien die leser nie met die wysies van die betrokke Irmos Toon bekend is nie, kan dit desnoods bloot gelees word. In ieder geval sal net die Irmosse gesing word, en die ander troparia gelees word.

‘n Hele maand se Menaion

Uiteindelik is ‘n hele maand, t.w. Maartmaand, se Menaion, met uitsondering van die Kanons, vir gebruik vertaal, en op hierdie webwerf geplaas. So nou kan Vesper- en Mettedienste, asook die Liturgiedienste vir Maartmaand almal gedoen word, met in agneming van die uitsluiting van die Kanons. Uiteraard sal die veranderinge wat die Vastyddienste meebring wel komplikasies by sommige van die daaglikse dienste meebring.

Bisantynse wysies

Ek voeg nou die die sg. Bisantynse wysies in Griekse skrif by, na die Toon-aanduiding. Dit is modelwysies wat aandui volgens watter melodie ‘n bepaalde lied in Grieks gesing moet. Dit beteken egter nie dat die Afrikaanse vertaling volgens daardie melodie gesing kan word nie, want die wysies veronderstel ‘n bepaalde aantal sillabes per strofe met klemme op vasgestelde posisies.  Om die Afrikaanse teks so in te rig, sou noodwendig kwaai grammatikale verwringing behels en soms ekstra woorde.  Daar word eerder vir ‘n natuurlik-klinkende vertaling gekies, om begrip te bevorder. Nietemin voeg ek die Bisantynse wysies in, ingeval iemand daardie wysies ken en wil vasstel of dit daarvolgens gesing kan word. Meestal sal daar teleurstelling wees.

Griekse wysies bygevoeg

Deesdae voeg ek by die aanduidinge van die Tone (1-8) dikwels ook in hakies die name van die oorspronklike modelwysies in Grieks by. Dit beteken egter nie dat die vertalings op daardie wysies gesing kan word nie, omdat dit nie metries daarvoor aangepas is nie. Die name van die modelwysies beteken dus: sing op die wysie van…, maar wie dit wil probeer, sal eers die wysies moet leer en dan die woorde aanpas om by die wysie te pas, en dis geen geringe opdrag nie. Die liedere kan egter almal op die eenvoudige Russiese wysies gesing word, in die verskillende tone, omdat dit van resitatief gebruik maak.

Die Maandag van die Heilige Gees

Die Dienste vir die Maandag van die Heilige Gees, wat op Pinkstersondag volg, is nou beskikbaar in die Pentekostarion-skakel.  Die sg. Tweede Vesperdiens met Knielgebede word gewoonlik direk na die Pinkstersondagliturgie gedoen, nie teen skemer soos gewoonlik die geval met vesperdienste is nie. Dit is dus die Vesperdiens vir die Maandag van die Heilige Gees.  Lidmate sal wys wees indien hul kussinkies saamneem kerk toe vir die knieloefeninge.  In Griekeland is hierdie Maandag van die Heilige Gees nog ‘n vakansiedag, wat op die belang wat tradisioneel daaraan geheg is, dui.  Die liedere van die Mettediens en Goddelike Liturgie kom grootliks ooreen met die liedere van Pinkstersondag. Wat die Ortodokse Kerk oor die Heilige Gees glo, kom mooi daarin te voorskyn.

Die Uurgebede nou beskikbaar

Die gebede vir Eerste, Derde, Sesde en Negende Ure is nou by die skakel “Uurgebede” beskikbaar. Om dit volledig bruikbaar te maak, moet die Apolitikia en Kontakia vir elke dag nog beskikbaar gestel word, maar dit volg hopelik later. Tydens die Lydenstyd verander die vorm van die Uurgebede effens, en dit sal ook hopelik mettertyd beskikbaar gestel word. Die “Ure” verwys na die ure na sonsopkoms.