Ek het sopas ‘n foutjie by die Goddelike Liturgie van die Vooafgewyde Gawes reggestel, t.w. by die Gebed van die H. Efraim, wat twee keer in die diens voorkom. ‘n Mens raak maar gedurig bewus van of word verwittig van sulke foute en dus word die vertalings voortdurend aangepas en verbeter.

Advertisements