Die Dienste vir die Maandag van die Heilige Gees, wat op Pinkstersondag volg, is nou beskikbaar in die Pentekostarion-skakel.  Die sg. Tweede Vesperdiens met Knielgebede word gewoonlik direk na die Pinkstersondagliturgie gedoen, nie teen skemer soos gewoonlik die geval met vesperdienste is nie. Dit is dus die Vesperdiens vir die Maandag van die Heilige Gees.  Lidmate sal wys wees indien hul kussinkies saamneem kerk toe vir die knieloefeninge.  In Griekeland is hierdie Maandag van die Heilige Gees nog ‘n vakansiedag, wat op die belang wat tradisioneel daaraan geheg is, dui.  Die liedere van die Mettediens en Goddelike Liturgie kom grootliks ooreen met die liedere van Pinkstersondag. Wat die Ortodokse Kerk oor die Heilige Gees glo, kom mooi daarin te voorskyn.

Advertisements