Die gebede vir Eerste, Derde, Sesde en Negende Ure is nou by die skakel “Uurgebede” beskikbaar. Om dit volledig bruikbaar te maak, moet die Apolitikia en Kontakia vir elke dag nog beskikbaar gestel word, maar dit volg hopelik later. Tydens die Lydenstyd verander die vorm van die Uurgebede effens, en dit sal ook hopelik mettertyd beskikbaar gestel word. Die “Ure” verwys na die ure na sonsopkoms.

Advertisements