Die Groot Kompletediens met Musiek is nou beskikbaar by die Kompletedienste vir gebruik tydens die Lydenstyd. Tydens die Lydenstyd vervang dit die Klein Kompletediens.

Advertisements