By die webwerf http://oca.org/liturgics/learning-the-tones kan ‘n mens leer om die 8 Tone volgens die Russiese kerkmusiektradisie te sing, altans die Stigiertone. Daar is ook 8 Tone vir die Apolitikia, Kanons en Psalmverse wat die bepaalde webwerf nog van voorneme is om in die toekoms aan te  bied, so ons wag maar geduldig daarop. As ‘n Mens die Stigiertone onder die knie het, verteenwoordig dit al groot vordering. Die sg. Obikhod-tone is effe makliker as die alternatief (die sg. Kief-tone) maar lg. is effe meer melodieus. Beide word besonder mooi gesing tydens die lesse op bg. webwerf.

Advertisements