Vir diegene wat graag vooruit wil weet hoe ‘n bepaalde dag se dienste daar uit sal sien, in Engels of Grieks, kan die webwerf http://www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs besoek word om vesperdienste, mettedienste en liturgiedienste in beide tale te sien. Die Engelse vertalings is meestal so vertaal dat die liedere op die Bisantynse wysies gesing kan word, en gevolglik is die Engels soms effe lomp, met o.m. byvoeginge om metriese redes. Die mettedienste is wel effe verkort, deur die weglating van die Kanon.

Die webwerf http://www.oca.org het weer die tekste, spesifiek die himnologie, vir vesperdienste. Die vertalings is meer akkuraat en reflekteer meer die Russiese musikale tradisie as die Griekse tradisie en bevat ook liedere oor Noord-Amerikaanse en Russiese heiliges, naas heiliges uit die Griekssprekende sfeer.

Diegene wat die Griekse tekste vir elke dag wil sien kan die webwerf http://www.glt.xyz besoek en indien die behoefte bestaan om dit te hoor kan die webwerf http://www.ecclesia.gr besoek word waar daar soggens vroeg en saans dienste direk oor die kerklike radiostasie uitgesaai word. ¬†‘n Ander webwerf wat Sondagdienste in Grieks redelik volledig bevat is http://www.akolouthies.wordpress.com.

Advertisements