Om te hoor hoe klink die Ortodokse Paasmusiek in Afrikaans, besoek die blad Pasga/Paasfees en open die dokument “Pasga Mette Verkort met Musiek”. Die Kanon is aansienlik verkort in vergelyking met die volledige teks, maar dit gee ‘n idee hoe die weggelate gedeeltes gesing moet word, volgens dieselfde basiese wysie. Let veral op die besonder mooi wysie van die sg. Paasstigiere aan die einde van die teks. Die musiek is gebaseer op Russies-Ortodokse musiek. Vergelyk dit gerus met Russiese Paasmusiek op Youtube (tik in: Russia Pascha)

 

Advertisements