Vanaf Paasfees tot net voor Pinksterfees word sekere van die sg. Openingsgebede van vele dienste nie gebid nie. Die gebed “O Hemelse Koning, Trooster, Gees van die Waarheid…” word nie gebid nie, maar word dit vervang met die Opstandingsapolitikion “Christus het opgestaan uit die dode. Deur sy dood het Hy die dood vertrap, en aan hulle in die grafte die lewe geskenk.” Die driemalige herhaling van “Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onterflike, ontferm U oor ons” wat net na “o Hemelse Koning,..” voorkom, word ook weggelaat en die leser gaan voort met “Eer aan die Vader…” ens. tot by die Onse Vader-gebed.

Indien die Trisagion-gebede, weliswaar nou sonder “O Hemelse Koning…”, verder in die diens weer voorkom, word “Heilige God. heilige Magtige, Heilige Onsterflike, ontferm oor ons” wel gebid, soos normaalweg.

Advertisements