Die vier Boeteverse in elk van die Ag Tone is pas vertaal (32 altesaam dus) en op die Triodion I blad geplaas, vir gebruik in die 2de Vesperdiens op Vergifnissondag, d.w.s. op die Sondagaand. Die vier troparia in die heersende Toon van die Week moet telkens uitgelig en gebruik word. Die heersende Toon van die Week mag uiteraard van jaar na jaar verskil in daardie betrokke week. Dit sal telkens die dieselfde Toon wees as die van die oggend se Opstandingsapolitikion.

Advertisements