Indien die leser wil sien hoe ‘n volledige Mettediens vir ‘n Heilige lyk, met al die nodige refreine tussen die troparia van die Kanon, kan Menaion Junie-blad geraaadpleeg word, waar die diens vir Mettediens vir die 29ste Junie pas geplaas is. Die juiste refreine vir verskillende kategoriee heiliges is ‘n ander saak, en so ‘n lys van refreine sal mettertyd, so die Here wil, geplaas word.

Soos die diens van 29 Junie hier geplaas word, is dit uiteraard hoe dit tydens ‘n weeksdag of op ‘n Saterdag gedoen sal word. Op ‘n Sondag sal die diens anders daaruit sien, omdat liedere wat die Opstanding herdenk dan ook moet bykom.

Advertisements