Die Ortodokse Kerk gebruik die Septuagint-vertaling vir die Ou Testament en daarom ook vir die Psalmboek. Naas verskille in die teksbetekenis, is daar ook verskille in die numerering waarvan die leser bewus moet wees.

Die leser sal agterkom dat die Psalmnommers vanaf Psalm 9 nie ooreenkom met die gewone Afrikaanse vertalings nie. In die Septuagint word Psalm 9 en 10 as een Psalm gelees, en gevolglik is alle ander psalmsnommers daarna een getal laer as die nommers van die Afrikaanse Psalmboek, sodat die bekende Psalm 51 bv. dan Psalm 50 word en Psalm 103 weer Psalm 102 word, ens. Omdat Psalm 147 (in die Afrikaanse teks) as twee Psalms gelees word in die Septuagint, het die Psalms van die Afrikaanse Psalmboek en die Septuagint vanaf Psalm 148 tot 150 weer dieselfde nommers.

In die aangehegte vertalings word die Septuagint se numerering gebruik. Die vertalers probeer sover moontlik die 1953 Afrikaanse vertaling eerbiedig, maar dit is uiteraard nie altyd moontlik nie.

Advertisements